Lebanon-Anastasia Mansourieh

 • Name
  Anastasia Mansourieh
 • Age
  26
 • Profession
  Spa Owner
 • Hobbies
  Singing
 • Height
  1,71